Učivo

Příslovečné určení

-řídící člen neurčuje tvar závislého členu
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 6

Tvar PU není určen řídícím členem -tento tvar nazýváme