Učivo

voda

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 7

Kolik povrchu Země zabírá voda?