Učivo

ČEŠTINA

VV příslovečná místní
- spojovací výrazy: kde, kam, odkud, kudy, tam - kde,
tam - kam, tudy - kudy,
odtud - odkud,
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

Jaké jsou spojovací výrazy VV příslovečné místní?