Učivo

ČEŠTINA

VV doplňková
- vyjadřuje doplněk věty řídící
- slovesa smyslového vnímání (vidět, slyšet, koukat, pozorovat)
-bývá spojena spojkami - jak , (zastarale: kterak)
- př. Zahlédli jsme srnku, kterak se mihla mezi stromy.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 10

VV doplňková vyjadřuje?