Učivo

ČEŠTINA

VV příslovečná časová VV vyjadřuje časové určení věty řídící. Ptáme se na ni otázkami Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? a větou řídící.  
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 10

Která vedlejší věta vyjadřuje časové určení věty řídící.