Učivo

Rozvíjející větné členy

Předmět je větný člen, který vždy nějak souvisí s přísudkem věty, rozvíjího

příslovečné určení: Vyjadřuje okolnosti děje nebo stavu. Ptáme se na něj: Kde? Kdy? Jak? Proč? Za jakým účelem? Z jaké příčiny? Za jakých podmínek? atd. (V létě na stromě rostla jablka. Kdy na stromě rostla jablka? V létě. Kde rostla v létě jablka? Na stromě.)

doplněk:Doplněk je rozvíjející větný člen, který rozvíjí zároveň dva větné členy – na jedné straně buď podmět, nebo předmět a na druhé straně přísudek.

přívlastek:Přívlastek je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 10

Dědeček byl dopoledne v lese
Určete co je za větný člen slovo kurzívou