Učivo

Příslovečné určení

Správná odpověď je : vyjadřuje množstvý , měřítko nebo intenzitu.
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 7

Příslovečné určení míry ......