Učivo

Příslovečné určení

správná odpověď je :vztažnými příslovci .
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 7

VV pu místa bývají uvozeny ........