Učivo

Rozvíjející větné členy- Best test brácho, zkus ok

Příslovečné určení: Příslovečné otázky
Přívlastek: Jaký, Který?
Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 11

Na který rozvíjející větný člen se ptáme pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu ?