Učivo

Rozvíjející větné členy- Best test brácho, zkus ok

Další větné členy, které věta obsahuje, označujeme jako rozvíjející větné členy. Ty členy, které k sobě mluvnicky i významově patří, spolu tvoří ostatní skladební dvojice. ... Podmět je spolu s přísudkem základním větným členem.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 11

Který větný člen nepatří mezi rozvíjející.