Učivo

Rozvíjející větné členy- Best test brácho, zkus ok

slovesně jmenný (někdy také jmenný se sponou) – má vždy dvě části: sponové sloveso (být, bývat, stát, stávat se) a jmennou část, nejčastěji podstatné jméno nebo přídavné jméno, není to ale podmínkou. Ve většině případů, kdy je ve větě jedno z těchto sloves, jedná se o jmenný přísudek se sponou. 
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 11

Urči větu, která obsahuje přísudek jmenný se sponou.