Učivo

Rozvíjející větné členy pro 8. třídu.

Rozvíjející větné členy.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 6

Příslovečné určení rozvijí?