Učivo
Čeština

slovní druhy

Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 9

Které sloveso odpovídá následujícímu zadání?
3. osoba, číslo množné, čas budoucí