Učivo

Nepojmenováno

Příslovečné určení se značí -PU
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 10

Co je to příslovečné určeni ,