Učivo
Čeština

příslovečné určení

pu příčiny-tzn. že příčina předchází děj
pu účelu-tzn. že účel následuje po ději
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 6

Kdo vyjadřuje příčinu, která vyvolává nějaký děj?