Učivo
Čeština

Příslovečné určení

Petra vaběhla odkud/kam
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 6

Petra vyběhla na chodbu.

urči druh příslovečného určení