Učivo

Příslovečné určení

Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 6

V obhcodě jsou ke koupi levné boty.

Jaký druh příslovečného určení je ve větě?