Učivo

Sem napiš název hry např.: Řasy, Psaní S/Z, Trojčlenka atd. Název hry by měl co nejlépe popsat, co hra zkouší.

Na PÚ příčiny se ptáme otázkami proč? z jakého důvodu? z jaké příčiny?
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 6

Urči PÚ příčiny: