Učivo

Sem napiš název hry např.: Řasy, Psaní S/Z, Trojčlenka atd. Název hry by měl co nejlépe popsat, co hra zkouší.

Na PÚ míry se ptáme kolik? jak mnoho? o kolik? do jaké míry?
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 6

Urči PÚ míry: