Učivo
Čeština

Skladba

Přístavek -  je tvořen podstatným jménem, popřípadě zájmenem nebo slovním spojením ve funkci podstatného jména. V širším pojetí je přístavek chápán jako dva nebo více větných členů, které označují tutéž skutečnost.
Např. Alois Jirásek, rodák z Hronova, je náš spisovatel historických románů a povídek. Četla jsem Babičku, knihu Boženy Němcové.

 
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 6

Urči správnou odpověď, ve které se vyskytuje přístavek.