Učivo
Čeština

INFINITIV

INFINITIV
Infinitiv (= neurčitek) je takový tvar slovesa, u kterého nemůžeme určit gramatické kategorie (osobu, číslo, čas, způsob).
Končí na -t nebo -ti/-ci.
Např. sedět, státi se, objednat, péci/péct, pochutnat si.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 5

Klikni na INFINITIV!