Učivo
Čeština

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

PŘEDMĚT - Závisí na slovese nebo na dějovém přídavném jméně a tvoří s ním skladební dvojici.
Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 10

Je rozvíjející větný člen, který nejčastěji závisí na slovese, někdy také na přídavném jméně nebo příslovci a tvoří s nimi skladební dvojici.
Toto pravidlo platí pro ...