Učivo
Čeština

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

Máme jich 11. Místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustku, původce děje, prostrředku a zřetele. 
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 10

Kolik máme příslovečných určení? Co jsme se zatím učili.