Učivo
Čeština

Větné členy

podmět- podstatné jméno v 1.p., sloveso v infinitivu nebo zájmeno
přísudek-sloveso v určitém tvaru
předmět- rozvíjí sloveso, přídavné jméno
příslovečné určení- rozvíjí sloveso, přídavné jméno, příslovce
přívlastek-rozvíjí podstatné jméno
doplněk-rozvíjí sloveso, podstatné jméno, zájmeno
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 10

co je za větný člen- nakoupit -ve větě: Půjdu do obchodu nakoupit.