Učivo
Čeština

Větné členy

Na příslovečná určení se ptáme tázacími příslovci(kde? jak? kolik? proč?)
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 10

přiřaď správný druh PU u věty:
Cestovali jsme letadlem.