Učivo

Větné členy , souvětí souřadné a podřadné , věta hlavní a vedlejší .

Skladební dvojice, jinak také syntagma, je dvojice větných členů, které jsou k sobě vázány syntaktickou závislostí. Základem této dvojice – věty je podmět a přísudek.

Patří mezi základní větné členy, tvoří tzv. základní skladební dvojici .

Ve větě si musíme dávat pozor ,protože podmět může být  i nevyjádřený . 


Pokud jde o holou větu, je tvořena nerozvitým podmětem a holým přísudkem.
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 6

Vyber správné tvrzení