Učivo

Český jazyk - Souvětí

Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 6

Jaký je poměr mezi větami hlavními?
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem