Učivo
Čeština

PÁROVÉ SOUHLÁSKY

Byli jsme na POUTI.
Zasekli jste se? Řešení je zde