Učivo
Čeština

PÁROVÉ SOUHLÁSKY

Byli jsme na POUTI.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 16

CO JE NAPSANÉ SPRÁVNĚ: