Učivo

Vnější a vnitřní geologické děje 

Propast je přírodní deprese v zemském povrchu s příkrými stěnami, která vzniká několika způsoby nejčastěji v krasových Oblastech. Víte, že nejhlubší propast světa je v Česku?
Nejhlubší místo je uloženo v moři! Jaké je n
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 2

Jaké je nejhlubší místo na světěmM