Učivo

Uhlovodíky aromatické - areny

Benzen je hořlavá těkavá kapalina která zapáchá.
Je jodovatá a využívá se jako rozpoštědlo.
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 4

Je benzen hořlavý