Učivo

Chemie

Uhlovodíky aromatické-ARENY
Styren se požívá při výrobě polystyrenu
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 4

Co se využívá při výrobě polystyrenu