Učivo
Dějepis

Byzantská říše

Náboženské spory v b. církvi, které začaly v 6.st., byly zejména kolem otázky božské či lidské podstaty Ježíše Krista. Vše vedlo k rozpadu vnitřně křesťanské církve na církev západní (katolickou) – podřízenou papeži, a na východní církev (ortodoxní) uznávající cařihradského patriarchu. Rozdělení křesťanské církve proběhlo roku 1054 tzv. velkým schizmatem.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

JAK BYLA ROZDĚLENA KŘESŤANSKÁ CÍRKEV V ROCE 1054?