Učivo
Dějepis

Byzantská říše

Na okrajích říše vznikají thémata, jejichž úkolem bylo posílit vojenskou obranu. Thémův systém bylo dědičné pronajímání zemědělských usedlostí vojákům, ti měli zdroj obživy. Nejstarší nájemníkův syn byl povinen vojenskou službou a mladší synové byli svobodnými rolníky.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 10

CO JE THÉMŮV SYSTÉM?