Učivo
Dějepis

Husitské války, 5. třída

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 5

V křesťanských bohoslužbách má zvláštní místo svátost přijímání. Na památku umučení Ježíše Krista přijímali křesťané jeho tělo v podobě hostie a jeho krev v podobě doušku vína. Postupem času ale začali krev Kristovu přijímat jen kněží. Co začali na protest hlásat husité? Díky tomu přijali za svůj znak kalich.