Učivo
Matematika

Počítání do 1000

Při zaokrouhlouvání na stovky se řídíme číslicí na místě desítek.

Číslice  0, 1, 2,3 a 4 zaokrouhlujeme směrem dolů.

Číslice 5, 6, 7, 8 a 9 zaokrouhlujeme směrem nahoru.
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 7

Číslo 476 můžeme na stovky zaokrouhlit na číslo .....