Učivo
Čeština

SLOVESNÉ TVARY - procvičování

Způsob oznamovací   vyjadřuje reálný děj, tj. děj, který se opravdu odehrával, odehrává nebo bude odehrávat. Seděla v kavárně a pila kávu. Právě sedí v kavárně a pije kávu. Zítra půjde do kavárny a dá si tam kávu. Způsob podmiňovací  vyjadřuje děj, který by se mohl (za určitých podmínek) uskutečnit. Často ho využíváme k vyjádření přání nebo zdvořilých žádostí. Kdyby měla čas, seděla by často v kavárně a popíjela by tam kávu. Chtěla bych jet na dovolenou do Venezuely. Mohl bys mi prosím podat sůl? Způsob rozkazovací   vyjadřuje rozkaz, pokyn nebo zákaz. Používá se v 1. osobě čísla množného a 2. osobě čísla jednotného i množného. Nechoď do kavárny a nekupuj si kávu. Pojďme do kina. Poslouchejte mě!
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 6

Ve které z následujících vět je sloveso ve tvaru podmiňovacího způsobu?