Učivo

skladba věty

Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 10

Najdi základní skladební dvojici: Já bydlím v Toužetíně.