Učivo

skladba věty

Základní skladební dvojice je podmět a přísudek ve větě.
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 10

Najdi základní skladební dvojici: Kočka chytá myš.