Učivo

skladba věty

Přísudek = sloveso, zeptáš se, CO DĚLÁ? 
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 10

Najdi přísudek ve větě: Pes běhá na zahradě.