Učivo
Ekonomie

Kalkulační vzorec

test
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 5

Správné pořadí položek kalkulačního vzorce

  • přímý materiál
  • přímé mzdy
  • ostatní přímé náklady
  • výrobní režie
  • správní režie
  • zásobovací režie
  • odbytová režie
  • úplné vlastní náklady výkonu
  • zisk
  • prodejní cena