Učivo
Čeština

Opakování pravopisu zájmen a číslovek

Ve 4. pádě je krátké i (viděl ji, čekal na ni),

Můžeme si pomoct zájmenen "ta". Použijeme-li tvar "tu" (viděl tu - píšeme krátké i v tvaru zájmena ona (ji/ni)
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 5

Tvar zájmena ona je správně použit ve větě?