Učivo
Ekonomie

Techniky vedení

Delegování = určení pracovníka na výkon činnosti v krátkém časovém úseku, na jeden výkon
Zastupování = na delší časový úsek s rozsahem kompetencí, které jsou spojené s tímto obdobím, zastupující zaměstnanec nesmí dělat zásadní změny, které by měnily politiku podniku
Následnictví = trvalá změna pracovního místa, kdy nový pracovník přebírá veškeré kompetence a odpovědnost
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 5

MM by delegation - přiřaď pojmy a vysvětlení

určení pracovníka na výkon činnosti v krátkém časovém úseku, na jeden výkon
na delší časový úsek s rozsahem kompetencí, které jsou spojené s tímto obdobím, zastupující zaměstnanec nesmí dělat zásadní změny, které by měnily politiku podniku
trvalá změna pracovního místa, kdy nový pracovník přebírá veškeré kompetence a odpovědnost

Delegování

Zastupování

Následnictví