Učivo
Biologie

GEOLOGICKÉ DĚJE II

Alfred Wegener skutečně hovořil o pohybu kontinentů vlivem odstředivé síly vznikající při rotaci naší planety kolem své osy. Dnes již víme, že tato síla není schopna takovéhoto pohybu dosáhnout a vysvětlení hledejme uvnitř naší planety. Pohyb kontinentů je způsoben tzv. konkvekčním prouděním, kdy teplé masy hornin v zemském plášti proudí k povrchu, ochlazují se a opět klesají směrem k jádru. Při tomto velmi pomalém pohybu unášejí litosferické desky podobně jako říční proud unáší ledové kry.
Zasekli jste se? Řešení je zde
11 / 12

Alfred Wegener svoji teorii o pohybu kontinentů publikovalv roce 1915, nicméně byl dotazován, jakým způsobem se tento pohyb vysvětluje neboli co považuje za příčinu pohybu. Jeho vysvětlení bylo: