Učivo
Biologie

GEOLOGICKÉ DĚJE II

Je to skutečně astenosféra. Jedná se o plastickou vrstvu zasahující až do hloubky 250 km pod zemský povrch.

Atmosféra je vzdušný obal Země, tedy s pohybem litosférických desek nemá nic společného.


Podobně hydrosféra, což je "vodní" obal Země.
Zasekli jste se? Řešení je zde
9 / 12

Velmi zajímavým jevem je pohyb litosférických desek včetně kontinentů. Jaká část zemského pláště tento pohyb umožňuje?