Učivo
Biologie

GEOLOGICKÉ DĚJE II

Richterova stupnice je asi nejznámější stupnice světa. Podle jména ji vytvořil pan Richter, americký vědec. Jedna ze zajímavostí této stupnice je síla každého stupně. Každý stupeň uvolňuje 32x větší energii než stupeň předchozí. Richterova stupnice nemá horní hranici, přesto jsou známé většinou stupně 1- 8. Její popis je zhruba takovýto:

Mikro    méně než 2,0    Nepocititelné, zaznamenané jen přístroji    cca 8000 denně
Velmi malé    2,0 - 2,9    Zaznamenatelné, většinou nepocítěno    cca 1000 denně
Malé    3,0 - 3,9   Často pocititelné, žádné škody   cca 49 000 ročně
Slabé    4,0 - 4,9    Drnčivé zvuky, významné škody nepravděpodobné    cca 6200 ročně
Střední    5,0 - 5,9    Může způsobit škody slabším konstrukcím    cca 800 ročně
Silné    6,0 - 6,9    Možné ničení do 100 km    cca 120 ročně
Velké    7,0 - 7,9    Může velmi zničit celé oblasti    cca 18 ročně
Velmi velké    8,0 - 8,9    Může ničit a způsobovat závažné škody do stovek km    cca 1 ročně
Masivní    9,0 - 9,9    Působí na tisíce km a způsobovat závažné škody do velké vzdálenosti    cca 1 za 20 let
Globální (Super)    10,0+    Nikdy nebylo zaznamenáno, možnosti planetárních škod   cca 1 za miliony let
Mendělejevova stupnice neexistuje pouze Mendělejevova soustava prvků, kterou znáte z chemie.
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.
Původně byla stupnice obrácená, protože Celsius stanovil dva pevné body: 100 °C pro teplotu tání ledu a 0 °C pro teplotu varu vody (obojí při tlaku vzduchu 1013,25 hPa). Carl Linné stupnici později otočil, a proto je dnes bod tání 0 °C a bod varu 100 °C.
O Kalouskově neboli mé stupnici možná někdy uslyšíte.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde
8 / 12

Nejen v geologii se můžete setkat s vyjádřením intenzity zemětřesení pomocí čísla na stupnici, která je nazvána podle jejího tvůrce. Její název zní: