Učivo

Chloroplast a mitochondrie

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 12

Vyber, v čem se chloroplast nenachází