Učivo
Biologie

Molekula DNA a dělení buňky

Zasekli jste se? Řešení je zde
9 / 12

Při mitóze se chromozomy řadí do rovníkové roviny v: