Učivo
Biologie

Molekula DNA a dělení buňky

Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 12

Molekula DNA je......kyselina.