Učivo

Mitóza a jak se liší od meiózy

Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 12

Dělení mitózou můžeme rozdělit na _______ fáze.