Učivo

Mitóza a jak se liší od meiózy

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 12

Kolik buněk dceřiných vzniká při mitóze z jedné buňky dceřiné?